Close icon

הפונטים החדשים שלך

ספרו לנו על עצמכם...

כיצד תרצו לשלם?
הזמנתך נקלטה בהצלחה!
בקשת תשלום נשלחה אליך למייל.
הפונטים ישלחו אליך לאחר התשלום.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
מחק הכל
Dropdown arrow
Dropdown arrow

הסכם שימוש

1. הגדרות

  • "אפליקציות”: יישומים לטלפון נייד, טאבלט או מחשב, ספרים אלקטרוניים, תוכנה, חומרה וכל פורמט במדיה כלשהיא אשר בו מוטמעים הפונטים.
  • "אתר אינטרנט”: אסופה של דפי אינטרנט הממוקמים ומקושרים ביניהם תחת אותו מתחם (Domain).
  • "זכות השימוש”: זכות משתמש.ת הקצה לעשות שימוש בפונטים הנרכשים על ידו בהתאם לרישיון הניתן לו, ובכפוף לכל התנאים וההתחייבויות המובאים בהסכם זה. מובהר כי לא ניתנת למשתמש.ת זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.
  • "טיפוסי האות”: צורת אות, שעל בסיסה מעוצבים קבצי הפונטים.
  • "משתמש.ת”: אדם או תאגיד אשר רוכש רישיון לקבלת זכות שימוש בפונטים.
  • "משתמש.ת קצה”: כל אדם או תאגיד אשר רכשו את השירות אותו מספק.ת המשתמש.ת, והמשתמש.ת הטמיע.ה את הפונטים באותו שירות באמצעות אחד מהרשיונות המפורטים להלן.
  • "עודד עזר”: הבעלים של אתר אינטרנט זה, ובעלים ויוצר של טיפוסי האות והפונטים.
  • "פונטים”: קבצי גופנים (Fonts) שנוצרו מטיפוסי האות, למטרת התקנתם במחשבים, בטאבלטים ובמכשירים חכמים. כל פונט כולל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותווים נוספים. 
  • "רישיון" או "רישיונות”: הרישיון או הרישיונות המפורטים בסעיף ‏2 להלן, אותם רוכש.ת המשתמש.ת. כל רישיון נועד אך ורק למשתמש.ת אשר רכש.ה את הרישיון.
  • "תנאי השימוש באתר”: תנאי השימוש באתר האינטרנט של עודד עזר.


2. תנאי השימוש

מסמך זה מהווה הסכם משפטי שמטרתו היא הסדרת השימוש בפונטים במסגרת הרשיונות המפורטים להלן.

שימוש בפונטים מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה. במקרה בו אינך מסכימ.ה לאיזה מתנאי השימוש, אנא חדל.י מיידית משימוש כלשהו בפונטים.


3. רישיונות שימוש

א. רישיון לדסקטופ

רכישת רשיון השימוש לדסקטופ מאפשרת התקנת הפונטים על גבי מחשב/י תאגיד/סטודיו/אדם יחיד בלבד, שהינו בעלת מספר יחיד לצרכי מס.

משתמש שהוא תאגיד/סטודיו/אדם הרוכש רישיון זה לשימוש עסקי יהיה רשאי לעשות שימוש בפונטים הרשומים בהזמנה בלבד, על גבי מספר המחשבים המצוין בהזמנה והשייכים לעסק שלו בלבד.

למען הסר ספק: רשיון השימוש אינו מעניק זכות לרוכש להעביר הפונטים לספקים חיצוניים או ללקוחות (מעצבים או אחרים). משתמש.ת גם אינו.ה רשאי.ת בשום מקרה להעביר את הפונטים ללשכות שירות חיצוניות שאינן חלק מהעסק עבורה המשתמש.ת רכש.ה רישיון. במידה והנו מעוניין בכך, על הספק החיצוני, לשכת השירות או הלקוח של רוכש הרשיון, לרכוש רישיון שימוש בנפרד.

את הפונטים ניתן להוריד לדיסק הקשיח של המחשבים בעלי הרישיון בלבד. במקרה בו ישנו צורך להתקין את הפונטים על מחשבים/התקנים נוספים, על המשתמש.ת לרכוש רישיונות נוספים.

משתמש.ת רשאי.ת לשלוח לצדדים שלישיים (לצורך הדפסה, חיתוך, הכנת מודלים וכיו"ב) את הפונטים אך ורק בפורמט pdf, או בפורמט מקביל של מסמכים דיגיטליים לקריאה בלבד, ובכל מקרה באופן שאינו מאפשר העתקה של הפונטים ו/או הפרדתם מתוך המסמך.

רישיון זה אינו מקנה זכות להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות ו/או בחומרה או תוכנה נפרדות ו/או כל חלופה טכנולוגית לאיזו מהפלטפורמות לעיל, המאפשרת העתקה של הפונטים ו/או הפרדתם מהפלטפורמה. כל שימוש מסוג זה טעון רשיון נפרד ונוסף (ותשלום נוסף) 


ב. רישיון רשת

רישיון אירוח עצמי (Self Web Hosting) המאפשר הטמעה של קובצי פונטים המותאמים למסך על שרתים של אתר אינטרנט יחיד, תוך ניצול אפשרויות font-face ב-CSS. הרישיון מוגבל להטמעה בדומיין יחיד ובתתי־הדומיינים שלו בלבד. 

רכישת רישיון זה היא כנגד תשלום חד פעמי וכן תשלום משתנה בהתאם לכמות הצפייות באתר, כאשר המשתמש.ת י.תשלם תוספת עבור כמות צפיות כמפורט במסמך הזמנת הרישיון. אם כמות הטראפיק באתר תעלה על מספר הצפיות הכלול ברשיון, יש ליצור איתנו קשר על מנת להרחיב את תחולת הרישיון. תקופת הרישיון אינה מוגבלת בזמן.


ג. רישיון אפליקציה

הרישיון מאפשר את הטמעת הפונטים שנבחרו על ידי המשתמש.ת במוצר ספציפי על גבי מספר התקנים ניידים ופלטפורמות (iOS, Android, Linux, Windows וכיו"ב).

במסגרת רישיון זה הפונטים יוטמעו באפילקציה הכלולה ברישיון ללא הגבלת משתמשים. התמחור יהיה חד פעמי לשימוש באפליקציה או מוצר אחד.

משתמש.ת אשר רכש.ה רישיון זה לא י.תתקין את האפליקציה על גבי קובץ סגור כגון מסמך pdf, באתר אינטרנט או באפליקציה נוספת מעבר לאפליקציה עבורה נמכר הרישיון. יש לרכוש רישיון נפרד עבור שימושים אלה.


ד. רישיון שידור (Broadcast)

רישיון זה מיועד לשימוש בפונטים בסרטים, באנימציות, בסדרות טלוויזיה, בפרסום בטלוויזיה, בשירותי סטרימינג או בשירותי VOD. השימוש בפונטים ייעשה בכותרות, בקרדיטים או בכל טקסט אחר המשודר על המסך באמצעות טלוויזיה, וידיאו או תמונה. 

תקופת הרישיון אינה מוגבלת בזמן. מחיר הרישיון משתנה בהתאם למדיה במסגרתה ייעשה שימוש ברשיון, ובהתאם לרייטינג של תכניות שונות באותה המדיה.

השימוש ברישיון מותר למשתמש.ת ולעד חמישה מעובדיו/עובדיה, בלבד אשר נמצאים באותו אתר פיזי/ארגון. כל שימוש בפונטים באתר נוסף ו/או במחשבים נוספים באותו אתר פיזי/ארגון מחייב רכישה נפרדת.

רישיון זה אינו מיועד לסדרות המופצות באמצעות רשתות חברתיות דוגמת Facebook, Twitter או YouTube. במקרים כאלה, יש לרכוש רישיון רשת.


ה. רשיונות נלווים (שימוש חיצוני ו-OEM)

רישיון שימוש חיצוני מיועד לחברות פרסום, שיווק תוכן, יח"צ, ניו מדיה וכו' (או לספק שרוכש את הרישיון עבור חברה/חברות מסוג זה).

במקרים מסויימים של שימוש בפונט, יש לרכוש רישיון OEM עבור e-readers, או כל הצגה הכוללת חווית משתמש קצה. במקרה בו המשתמש.ת מעוניין.נת לרכוש רישיונות אלה, עליו.ה לפנות ישירות לעודד עזר על מנת להסדיר את תנאי הרישיון.


ו. רישיון שימוש בגרסת נסיון

רישיון זה מתייחס לפונטים בעלי סיומת Trial Only הצמודה לשם בתפריט, והוא ניתן כגרסת נסיון עבור מעצבים וסטודנטים (בכפוף להצגת תעודת סטודנט או תעודת תלמיד, להנחת דעתנו) ובכפוף לתנאי השימוש, בשינויים המחוייבים. גרסאות הניסיון ניתנות על בסיס רצון טוב, ואין לעודד עזר חובה לתת גרסת ניסיון אם התבקש.

המחזיק.ה ברישיון השימוש בגרסת הניסיון לא רשאי.ת לעשות כל שימוש בפונטים, למעט השימוש מכוח הרישיון, ובפרט לא י.תהיה רשאי.ת לעשות בפונטים שימוש מסחרי.

הבעלות על הפונטים המוגדרים תחת תיקיית "גרסת ניסיון" באתר האינטרנט, היא של עודד עזר בלבד, בהתאם לחוק זכויות יוצרים, ותנאי השימוש באתר.

גרסת ניסיון למעצבים: גרסת ניסיון זו מיועדת לשימוש עבור סקיצות מעצבים בלבד, ואין לעשות בהן שימוש אחר. ידוע למשתמש.ת כי על מנת לעשות שימוש מסחרי בגרסאות אלה, עליו.ה לרכוש רישיון מתאים.

גרסת ניסיון לסטודנטים: השימוש בגרסה זו הוא עבור סטודנטים לשימוש בפרוייקטים אקדמיים שנעשו במסגרת לימודי עיצוב במסגרת התואר הראשון בלבד. הרישיון לשימוש בגרסת הנסיון יפוג ביום בו המשתמש.ת סיים.ה את לימודיו.ה.

המשתמש.ת רשאי.ת לעשות שימוש בפונטים לצורך הצגת פרויקטים לימודיים במסגרת תיק עבודות, אתר, רשת חברתית או מדיה אחרת, ובלבד שהמשתמש.ת י.תציין כי "הפונטים באדיבות עודד עזר".


ז. הגבלות והתחייבויות

השימוש בפונטים ייעשה בהתאם לרישיונות בלבד, ויהיה כפוף לתשלומים מתאימים בגין הרישיונות.

בכל פרסום של הפונטים יצוין שם הפונט כפי שהוא מופיע בספריית הפונטים של עודד עזר. 

שימוש בפונטים ו/או הפצה ו/או מכירה ו/או מסירה של הפונטים על ידי המשתמש.ת שלא בהתאם לתנאי הרישיון הרלוונטי מהווים הפרה של תנאי השימוש והפרה של החוק. משתמש.ת אינו.ה רשאי.ת בשום מקרה להעביר את הפונטים ללשכות שירות חיצוניות שאינן חלק מהפלטפורמה עבורה המשתמש.ת רכש.ה רישיון.

רישיון אפליקציה, רישיון רשת ורישיון שידור מאפשרים גם שימוש בפונטים נשוא הרישיון על ידי קבלני המשנה ו/או ספקי המשנה של המשתמש.ת – אך ורק לצרכי המשתמש.ת, בכפוף לתנאי רישיון זה ובכפוף להוראות הבאות:

הסכם ההתקשרות של המשתמש.ת עם ספקי המשנה ו/או קבלני המשנה יחיל את תנאי רישיון זה על שימושם של קבלני המשנה ו/או ספקי המשנה כי ספקי המשנה בפונטים. במקרה של הפרה של הסכם זה על ידי ספקי המשנה, המשתמש.ת ישא/תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לעודד עזר. התמחור לרישיון שימוש עבור ספקי המשנה ייעשה בכפוף למספר המכשירים בהם הותקנו הפונטים.


4. קניין רוחני

כלל הרישיונות הם רישיונות שימוש בלבד והזכויות מוענקות מכוחם הן זכויות מוגבלות. מובהר כי כלל זכויות היוצרים והבעלות על הפונטים ועל טיפוסי האות שייכים באופן בלעדי לעודד עזר. הפונטים, שמם, סימנים נלווים להם ותוצרי השיווק שלהם, כפי שיתפרסמו מעת לעת, שייכים באופן בלעדי לעודד עזר, והמשתמש.ת י.תנהג בהם כסוד מסחרי.

עודד עזר רשאי להפסיק את מכירתו של כל פונט, לשנות את עיצובו, את שם הפונט, להוסיף על סימני הפונט או להוריד מהם או לחדול מלתת שירות עבור פונט מסוים והמשתמש.ת לא י.תהא זכאי.ת לפיצוי כלשהוא. אין באמור בכדי לגרוע מזכותו.ה של משתמש.ת להמשיך לעשות שימוש ברישיון שכבר נרכש על ידו.ה. 

מתן רישיון לשימוש בפונטים למשתמש.ת ע"י עודד עזר, אינו מהווה אישור או הסכמה כלשהי למכירה, השאלה, השכרה, הפצה, או העברה של הפונטים הנ"ל בכל דרך שהיא לכל גורם שהעברה אליו לא אושרה במפורש במסגרת הרישיון או בכתב על ידי עודד עזר.

בעת רכישת רישיון לפונטים בפורמט לאינטרנט או לאפליקציות מתחייב.ת המשתמש.ת לנקוט אמצעי הגנה סבירים ומקובלים לאבטחת הפונטים , על מנת למנוע העתקה לא מורשית של הפונט שרכש.

הפונטים מוגנים תחת חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 ("החוק"), וידוע למשתמש.ת כי הפרה של החוק עלולה להטיל אחריות אזרחית ופלילית על המפר.ה ולחשוף אותו/אותה לתביעות ולתשלומי פיצויים (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק).

5. שינויים בפונטים

המשתמש.ת מתחייב.ת שלא לערוך מחדש את קווי המתאר של הפונטים, שמם או תוכנם, כמו כן, אין המשתמש.ת מורשה ליצור גירסאות משנה של הפונטים. בנוסף, המשתמש.ת מתחייב.ת שלא לעבד, לתרגם, לקמפל, לפרק או לבנות מחדש את הפונטים, או לפתוח את קבצי הפונט בתוכנת עיצוב פונטים המאפשרת שינויים או ביצוע פעולות כמתואר לעיל.

כל נגזרות תוצרי עיצוב הפונטים, לרבות אך לא רק, תוכנות או אמצעים טכנולוגיים אחרים, הינם רכושו של עודד עזר ע"פ חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 ובכפוף לתנאי השימוש. משתמש.ת לא י.תעביר תוצרי פונטים נגזרים, לצורך מכירה, חכירה או השכרה לכל גורם אחר בלי אישור בכתב מעודד עזר. עודד עזר לא יהיה מחוייב לספק תמיכה טכנית לשום נגזרת תוצר פונט בלתי מורשית, מעובדת, משוחזרת, הכוללת תוכנות או אמצעים טכנולוגים אחרים. על אף האמור לעיל, משתמש.ת רשאי.ת להמיר תוצרי עיצוב בפונט ל-Bitmap Images לצרכי פרסום בלבד.


6. אחריות

הרישיון לפונטים ניתן כמות שהם (as is). עודד עזר אינו נותן כל מצג ו/או התחייבות באשר להתאמתם של הפונטים למטרה ספציפית ו/או לציפיות המשתמש.ת. ברכישת רישיון המשתמש.ת מצהיר.ה כי בדק.ה את הפונטים לגביהם ניתן הרישיון ומצא.ה אותם מתאים לצרכיו.ה. השימוש בפונטים ייעשה באחריות המשתמש.ת בלבד.

אחריות עודד עזר חלה על תקינות הפונטים המסופקים בלבד. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של אי תקינות הפונטים, הסעד היחיד הניתן למשתמש.ת הינו מסירת פונטים תקינים או החזר דמי הרישיון (לפי שיקול דעתו של עודד עזר). עודד עזר אינו אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש בפונטים, ו/או בקשר איתו (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אבדן רווחים, וכו') ולא ישא בנזקים כלשהם העלולים להיגרם למשתמש.ת, למשתמש.ת קצה או לצד ג' כתוצאה משימוש בפונטים או מהיעדר יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא.

בכפוף להוראות להלן, משתמש.ת י.תהא רשאי.ת להחזיר את הפונטים עד 14 ימים מיום הרכישה בצירוף חשבונית או הוכחת רכישת רישיון: החזרה ו/או החלפה של הפונטים תאושר במקרה של פונטים פגומים, מחסור בגליפים או אי התאמה סבירה אשר תאושר על ידי עודד עזר על פי שיקול דעתו הבלעדי. אחריותו של עודד עזר תהא מוגבלת להחלפת פונטים במקרה של פונטים פגומים בלבד.

הפרת הסכם זה מזכה את עודד עזר לבטל את הרשיון שבקשר אליו נעשתה ההפרה באופן מיידי, ועלולה להביא גם לנקיטת אמצעים משפטיים ותביעה ע"י עודד עזר. מוסכם בין הצדדים כי רק לבתי משפט המוסמכים, אשר מקום מושבם בת"א-יפו, יהיו סמכויות השיפוט בכל הקשור להסכם זה.